Τεχνικά χαρακτηριστικά


  • Διατομές: Κάσα 68 x 83 mm.  |  Φύλλο 68 x 125 mm.
  • Λάστιχα στεγάνωσης: 3 περιμετρικά θερμοπλαστικά λάστιχα TPE.
  • Κατωκάσι: Αλουμινίου με ύψος 27 mm.  |  Ανεμοφράκτης
  • Κλειδαριά: Aσφαλείας 5 σημείων της «Roto».
  • Κύλινδρος: Ασφαλείας με 3 κλειδιά
  • Μεντεσέδες: Ø 15 mm ρυθμιζόμενοι σε 3 διευθύνσεις της «SFS Intec»
  • Περβάζια / Αρμοκάλυπτρα: Περβάζια (εσωτ.) 10 x 60 mm.  |  Αρμοκάλυπτρα (εξωτ.) 10 x 30 mm.

 

Τομές


 

Gallery


 

Υαλοστάσια  |  Παντζούρια